Utleige

Breimshallen kan leigast av private, lag og organisasjonar eller bedrifter til festar, konfirmasjonar, bryllaup eller andre arrangement.

Den eldre delen har festsal i andre etasje med tilknytning til kjøkken. I første etasje er det toalettanlegg for dame og herre samt handicap, ein liten kiosk med mindre kjøkken, og eit mindre samlingslokale.

I den nye delen har du ein stor sal på 20x12meter, stor scene og garderobar.

Storsalen kan leigast med lydanlegg mot tillegg i pris.
Prisar inkl. vask:
Pr time  Pr dag Helg (fre-søn)
Heile huset 1000
Storsal nede med garderobar og toalett 500
Festsal oppe med kjøkken 500
Vi gjer merksam på at det er eigne prisar for lag og organisasjonar i Breim.
For spørsmål angåande utleige kontakt:
Gudmund Egge
Tlf: 913 98 212