Styret i Breimshallen

Søndag 13. februar 2022 vart det halde årsmøte i Breimshallen. 

Det nye styret er: 

  • Per Svein Reed – leiar
  • Joar Flølo
  • Reidun Solbakk
  • Sissel Eide Reed
  • Are Gil
  • Per Jonny Moldestad
  • Sindre Seppola Reed