Bli støttemedlem!

Løft for Breimshallen – blir du med?

Bli støttemedlem i Breimshallen

Vi jobbar aktivt for at samfunnshuset/storstova i Breim skal vere ein attraktiv møteplass. Hjarteleg tusen takk til alle som har støtta oss!

For å halde kostnadane nede, gjer vi mest mogleg på dugnad, men vi treng framleis di økonomiske støtte. Det er viktig for å sikre vidare drift og utvikling.

Årleg støttekontigent: 300 kr (eller eit valfritt beløp)

Kontonr.: 3710.05.04880. (Hugs namn på innbetalinga) eller

VIPPS nr. 561666.

Er du støttemedlem gjev du eit handslag til lokalsamfunnet vi alle er ein del av.

Alle husstandar i grendene som soknar til 17. mai feiring i Breim blir invitert til ei årleg støtte til huset. Tips gjerne utflytta Breimningar.

På vår Facebookside finn du meir informasjon om huset og aktivitetar som skjer/skal skje.

Styret i Breimshallen

Bedrifter som støttar Breimshallen

sfe_breimshallenbyggevarenpeboreedfoto

re-bygg